Privacy Policy - Vansteenland Electric

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Privacy Policy

 


Vansteenland Electric, respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze websites.
Informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om u van de gewenste service te voorzien en om onze service aan u te optimaliseren.
Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken. Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten onze firma,
haar filialen of gelieerde vennootschappen, en de Verdelers van één van die ondernemingen, en andere ondernemingen. waarmee wij rechtstreeks of onrechtstreeks voor u bestemde diensten heeft geregeld. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt in of buiten de Europese Unie, overal ter wereld.
Ze zullen alleen gebruikt worden in verband met de marketing van onze producten en diensten en bijbehorende producten en diensten, waaronder directe marketing die meer bepaald bestemd is voor persoonlijke gerichte marketing-doeleinden.
U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en kunt deze informatie indien gewenst corrigeren of laten verwijderen. U kunt ons ook verzoeken de informatie niet te gebruiken. Om deze rechten uit te oefenen kan u zich richten tot Vansteenland Electric - Koningstraat 13, 8670 Oostduinkerke. Wij doen al het mogelijke om tegemoet te komen aan uw wensen. Bepaalde wettelijke voorzieningen, meer in het bijzonder met betrekking tot veiligheid of financiële zaken kunnen dit evenwel verhinderen. Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens, dat u, indien u bijkomend inlichtingen wenst over de wijze waarop onze onderneming uw gegevens verwerkt, kan raadplegen.

Foto's zijn auteurrechterlijk beschermd door Garage Marc Vansteenland en fotograaf Alain Van Avermaet. Bij gebruik moet hiervoor toestemming gevraagd worden.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu